جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: رزین های بلند روغن
عنوان: رزین بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا (رزین ژل آلکید)  JSB-JA-50
فرم تحویل: 70 ±1 % JSB-JA-50 در ماینرال اسپریت
مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب سویا
 • درصد روغن : % 55
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 10
 • ویسکوزیته (استوک) : حالت ژلی دارد
 • رنگ (گاردنر) : 4
 • درصد جامد : 50
 • حلال : ماینرال اسپریت

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی مناسب
 • براقیت بالا
 • کاربرد در رنگ های ساختمانی , دکوری
 • استفاده در انواع پرایمر ها و آستر ها

 • حلالیت: زایلن، کتون ها، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، وایت اسپریت
  سازگاری:
 • با رزین های متوسط روغن سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 33 درجه سانتیگراد به مدت 12ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 170 کیلو گرمی

  گروه محصول: رزین های بلند روغن
  عنوان: رزین بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا (رزین آلکید بلند روغن)  JSB-LO 700-M70
  فرم تحویل: 70 ±1 % JSB-LO700-M70 در ماینرال اسپریت
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب سویا
 • درصد روغن : % 85
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 10
 • ویسکوزیته (استوک) : 1300-900
 • رنگ (گاردنر) : 2
 • درصد جامد :1 ± 70
 • حلال : ماینرال اسپریت

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی مناسب
 • براقیت بالا
 • کاربرد در رنگ های ساختمانی , دکوری
 • استفاده در انواع پرایمر ها و آستر ها

 • حلالیت: زایلن، کتون ها، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، وایت اسپریت
  سازگاری: با رزین های متوسط روغن سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
  شرایط نگهداری:
 • در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 190 کیلویی

  گروه محصول: رزین های بلند روغن
  عنوان: رزین بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا (رزین آلکید بلند روغن)  JSB-LO 701-M70
  فرم تحویل: 70 ±1 % JSB-LO701-M70 در ماینرال اسپریت
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب سویا
 • درصد روغن : % 85
 • عدد اسیدی (حداکثر): 10
 • ویسکوزیته (استوک) : 1300-900
 • رنگ (گاردنر) : (حداکثر 4)
 • درصد جامد : 1 ±70
 • حلال : ماینرال اسپریتدت

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی مناسب
 • براقیت بالا
 • کاربرد در رنگ های ساختمانی , دکوری
 • استفاده در انواع پرایمر ها و آستر ها

 • حلالیت: زایلن، کتون ها، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، وایت اسپریت
  سازگاری:
 • با رزین های متوسط روغن سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات، سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 190 کیلویی

  گروه محصول: رزین های بلند روغن
  عنوان: رزین بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا (رزین آلکید بلند روغن)  JSB-LO 705-M70
  فرم تحویل: 70 ±1 % JSB-LO705-M70 در ماینرال اسپریت
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب سویا
 • درصد روغن : % 58
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 10
 • ویسکوزیته (استوک) : 900-1300
 • رنگ (گاردنر) : 4
 • درصد جامع : 1± 70
 • حلال : ماینرال اسپریت

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی مناسب
 • براقیت بالا
 • کاربرد در رنگ های ساختمانی , دکوری
 • استفاده در انواع پرایمر ها و آستر ها

 • حلالیت: زایلن، کتون ها، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، وایت اسپریت
  سازگاری:
 • با رزین های متوسط روغن سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 190 کیلویی

  سایر محصولات