جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: پلی استر اشباع
عنوان: رزین پلی استر اشباع  JSB-OFP312-SB70
فرم تحویل: 70% در سلوسو100 و بوتیل گلیکول 50:50
مشخصات:
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10
 • ویسکوزیته (استوک) 40-30
 • رنگ (گاردنر) 2
 • درصد جامد 70±1
 • حلال سلوسو و بوتیل گلایکول
 • هیدروکسل 3.7%

 • کاربرد:
 • • خواص عالی با ترکیب HMMM
 • • انعطاف پذیری عالی
 • • به نسبت 85:15 با ملامین پیشنهاد می شود.

 • حلالیت: آروماتیک ها , الکل ها , اترها
  سازگاری: با انواع رزین های ملامین فرمالدئید سازگار می باشد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: در شرایط مذکور 12 ماه می باشد.
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلویی می باشد.

  گروه محصول: پلی استر اشباع
  عنوان: رزین پلی استر اشباع  JSB-OFP654-X70
  فرم تحویل: 70% در سلوسو100 و بوتیل گلیکول 50:50
  مشخصات:
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10
 • ویسکوزیته (استوک) 20-15
 • رنگ (گاردنر) 2
 • درصد جامد 1 70±
 • حلال زایلین
 • هیدروکسل 3.7%

 • کاربرد:
 • • خواص عالی با ترکیب HMMM
 • • انعطاف پذیری عالی
 • • به نسبت 85:15 با ملامین پیشنهاد می شود.

 • حلالیت: آروماتیک ها , الکل ها , اترها
  سازگاری: با انواع رزین های ملامین فرمالدئید سازگار می باشد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلویی می باشد.

  سایر محصولات