جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: اوره فرمالدئید
عنوان: رزین اوره فرمالدهید بوتیله شده  JSB-IBUF602
فرم تحویل: 62 ±1 % JSB-IBUF602 در ایزو بوتانول
مشخصات:
 • عدد اسیدی (حداکثر) 2
 • ویسکوزیته (استوک) 32-19
 • رنگ (آفا) 100Max
 • درصد جامد 62±2
 • دانسیته(kg/m3 ) 1090

 • کاربرد:
 • • رنگ های حرارت پایین و پ.شش های نیم پلی استری
 • • لاک های نیتروسلولزی
 • • فعالیت متوسط تا زیاد
 • • مقاومت حرارتی و شیمیایی عالی

 • حلالیت:
 • زایلن , نرمال بوتانول , متیل اتیل کتون, بوتیل استات
 • تیتر حلالیت:
 • تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا 1:2 (حجمی /حجمی) حلال : اوره

 • سازگاری:
 • سازگاری خوبی با رزین های دارد JSB-NBBF604-NB70 و JSB-NBMF603-NB60به نسیت 1/1 وزنی براساس درصد جامد
 • و همچنین با الکید کوتاه روغن و پلی استر اشباع سازگار است. . قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلویی می باشد.

  سایر محصولات