جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: بنزو گوانامین
عنوان: رزین بنزوگوانامین فرمالدئید  JSB-NBBF604-NB70
فرم تحویل: 60 ±1 % JSB-NBBF604-NB70 در نرمال بوتانول
مشخصات:
 • عدد اسیدی (حداکثر) 2
 • ویسکوزیته (استوک) 20-15
 • رنگ (آفا) 100
 • درصد جامد 2± 60
 • دانسیته 1090

 • کاربرد:
 • • سختی بالا در عین انعطاف پذیری
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای با دمای پخت پایین تا متوسط
 • • استفاده در رنگ های الکترواستاتیک و رنگ های نیتروسلولزی و لاک ها

 • حلالیت:
 • زایلن , نرمال بوتانول , متیل اتیل کتون, بوتیل استات
 • تیتر حلالیت:
 • تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا 1:3 (حجمی /حجمی) حلال : بنزوگوانامین

 • سازگاری:
 • سازگاری خوبی با رزین های دارد JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF603-NB60به نسیت 1/1 وزنی براساس درصد جامد با
 • و همچنین با رزین های اکریلیک اپوکسی,پلی استر,اپوکسی استر,الکید متوسط و کوتاه روغن و پلی استر اشباع سازگار است. . قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: در شرایط مذکور 12 ماه می یاشد.
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلویی

  سایر محصولات