جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: اوره فرمالدئید(آغشته سازی)
عنوان: رزین آغشته سازی اوره فرمالدئید  JSB-UF-600
فرم تحویل: JSB-UF-600
مشخصات:
 • ظاهر شفاف
 • (25ºC)PH 8-5/7
 • ویسکوزیته در 25درجه سانتیگراد Cup4 16 – 15ثانیه
 • درصد جامد 46-44
 • وزن مخصوص در 20درجه سانتیگراد 195/1-200/1
 • فرمالدئید آزاد (حداکثر) 1/0 - 3/0
 • نسبت رقیق سازی با آب ≤ 1:10

 • کاربرد:
 • • رزین اصلاح شده اوره فرمالدهید جهت آغشته سازی کاغذهای دکوراتیو و MDF با ظاهری شفاف و محیطی مقاوم, مایع, کاتالیست خوری مناسب.
 • • مشخصات بنا به درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

 • حلالیت:
  سازگاری:
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای 20 درجه سانتیگراد تا 35 درجه سانتیگراد به مدت 10روزمی باشد.
  پایداری: در شرایط مذکور 10 روز می باشد
  بسته بندی: در تانکر هایی با ظرفیت 25 تن بارگیری می شود

  سایر محصولات