جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: خشک کن کلسیم
عنوان: خشک کن کلسیم  JSB-Ca-5
فرم تحویل: JSB-Ca-5
مشخصات:
 • ظاهر مایع زرد رنگ
 • ویسکوزیته(استوک) 4-2
 • درصد فلز ±0.2 5
 • دانسیته(25درجه گرم/سی سی) 1±0.01
 • عدد اسیدی 65
 • حلال زایلن

 • کاربرد:
 • • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • • در ترکیب با خشک کن کبالت , سرب و منگنز استفاده می شود.

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, بوتیل استات ,ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 190 کیلویی می باشد.

  گروه محصول: خشک کن کلسیم
  عنوان: خشک کن کلسیم  JSB-Ca-10
  فرم تحویل: % Ca-10 در زایلن
  مشخصات:
 • ظاهر مایع زرد رنگ
 • ویسکوزیته(استوک) 4-2
 • درصد فلز 0.2 ± 10
 • دانسیته(25درجه گرم/سی سی) 1 ±0.0 1
 • عدد اسیدی 65
 • حلال زایلن

 • کاربرد:
 • • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • • در ترکیب با خشک کن کبالت , سرب و منگنز استفاده می شود.

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, بوتیل استات ,ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 190 کیلویی می باشد

  سایر محصولات