جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: چسب نئوپان
عنوان: چسب اوره فرمالدئید  JSB-UF-65
فرم تحویل: JSB-UF-65
مشخصات:
 • ظاهر مایع شیری رنگ
 • (25ºC)PH 9-8
 • ویسکوزیته در 25درجه سانتیگرادcup4 80 – 40ثانیه
 • درصد جامد 65-62
 • گرانروی در 20درجه سانتیگراد 1/270-1/320
 • فرمالدئید آزاد (حداکثر) ≤ 0/3
 • نسبت رقیق سازی با آب ≥ 1:3
 • عمر مفید در ظرف سرباز در 25 درجه سانتیگراد با هاردنر(حداقل) 450-400

 • کاربرد:
 • چسب مایع اوره فرمالدئید در تولید تختهچندلایی و نئوپان و صنعت چوب به کار برده میشود.
 •  مشخصات بنا به درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

 • حلالیت:
  سازگاری: پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای 25 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 25روزمی باشد.در بشکه های پلمپ 220 لیتری و یا تانکر های 20000 لیتری می باشد.
  پایداری: در شرایط مذکور 25 روز می باشد.
  بسته بندی: در تانکر هایی با ظرفیت 25 تن بارگیری می شود.

  سایر محصولات