جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: خشک کن مخصوص
عنوان: خشک کن مخصوص برای رنگ های چکشی  JSB-DR-15
فرم تحویل: JSB-DR-15
مشخصات:
 • ظاهر : مایع بنفش رنگ
 • حلال : زایلین

 • کاربرد:
 • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • 1 % وزنی با ازای درصد جامد رزین استفاده گردد. / پیشنهاد می گردد

 • حلالیت: زایلن، نرمال بوتانول) محدود (متیل اتیل کتون، وایت اسپریت)محدود(
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها از جمله کبالت,کلسیم,منگنز و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری:
 • در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 33 درجه سانتیگراد به مدت 11 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه
 • منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

 • پایداری:
  بسته بندی:

  سایر محصولات